Todo libro ten como colaborador ó seu lector .

Todo libro ten como colaborador ó seu lector .