Todo libro ten como colaborador ó seu lector .

Todo libro ten como colaborador ó seu lector .

domingo, 26 de outubro de 2014

SAMAÍN 2014 ( TALLER LÚDICO ) O alumnado no taller lúdico pode resolver esta sopa ... está de MEDO !!!

Localiza nesta sopa de letras todas estas palabras relacionadas co MEDO: vampiro , noite, medo, caveira, esqueleto, morte, tormenta, serpes, lúa chea, lobishome, casa encantada, fantasma, bruxa, tronos, ruído, escuridade, morcego, home do saco, arañas, alturas, soidade, morte, lume, zombis, momias, monstros, sangue.
f
a
s
d
f
s
i
b
m
o
z
f
o
c
d
s
v
a
m
p
i
r
o
r
t
g
b
r
g
a
e
a
s
d
n
x
c
v
o
d
í
u
r
g
e
s
a
a
r
t
e
t
o
r
m
e
n
t
a
h
c
a
r
e
s
r
s
s
a
n
g
u
e
m
n
l
r
e
a
h
a
o
q
r
t
s
h
i
f
e
t
i
o
n
ñ
c
e
n
u
s
r
l
m
m
n
v
b
ñ
m
c
a
a
d
o
e
a
s
s
c
a
v
e
i
r
a
a
s
ú
a
s
l
r
e
m
o
m
i
a
s
i
e
n
h
l
d
z
e
u
r
t
s
f
g
n
b
e
r
t
s
t
i
t
t
t
p
b
r
u
x
a
n
t
t
a
e
u
r
e
o
l
e
t
r
o
f
m
l
r
i
d
r
a
u
s
c
a
s
v
h
o
m
e
d
o
s
a
c
o
c
m
o
n
s
t
r
o
s
d
m
m
p
f
o
s
s
z
e
m
o
h
s
i
b
o
l
a
o
g
p
x
e
x
l
u
m
e
x
s
e
d
a
d
i
o
s
z


Ningún comentario:

Publicar un comentario